Małgorzata Duraj - pilot wycieczek - Włochy

"Każda podróż zaczyna się od stanu, który można by określić jako zachłyśnięcie się przestrzenią."

Olga Tokarczuk

ZAGADKA
"Co to za dziwne mieszkanie: nie ma w nim drzwi, ale zamyka się na klucz. Nie ma w nim okna, ale jest widok na cały świat. I żeby było przytulnie, powinno się w nim znaleźć coś na grzbiet, coś na ząb, coś do paznokci, coś do czytania, coś na jutro i jeszcze coś.
A właściciel musi pozostać na zewnątrz."

Premysl Rut "Lunatyczny przewodnik po Pradze"
(rozwiązanie: walizka)

"Filiżanka kawy na placu San Marco smakuje najlepiej z domieszką Bizancjum."

"Było to w czasach, kiedy do brzegów Wenecji przybiła arka Noego. Ale jak mówi Księga, Bóg nie pozwolił mu wylądować w Edenie, więc Noe popłynął dalej."

"Tym z wypchanymi portfelami trudniej przeciskać się w ciasnych uliczkach."

"Zobaczyć Neapol i umrzeć. A potem jedzie się do Wenecji, aby zmartwychwstać."

cytaty z "Maski Wenecji" (M. Kozłowski)

Opinia o rzymskich kelnerach: "Mam wrażenie, że ci faceci uważają się przede wszystkim za rzymian, potem za Włochów, a na końcu za Europejczyków. Luca poprawił mnie: NIE. Po pierwsze są rzymianami, po drugie są rzymianami i po trzecie są rzymianami. A każdy na dodatek jest cesarzem".

Elizabeth Gilbert "Jedz, módl się, kochaj"

"Co wadzi, póki lata nie zajdą leniwe,
Widzieć szeroki Dunaj, widzieć Alpy krzywe
Albo gdzieś wpośrzód morza sławne miasto leży,
Albo gdzie pod dawny mur bystry Tyber bieży.
Dojedź i Partenopy, a ujźrzysz te lasy,
Gdzie złotej rózgi szukał Eneasz przed czasy.
Tamże i piekło będzie, i ogromna skała,
Z której wieszcza Sybilla odpowiedź dawała."

Jan Kochanowski, fraszka "Do Piotra Kłoczkowskiego"

"Jeśli ktoś zastanowi się nad ilością wody dostarczanej do Rzymu dla celów publicznych, do łaźni, zbiorników, kanałów, domów, ogrodów i willi, i rozważy odległość, jaką pokonuje ona po wysokich łukach akweduktów, przez przebite góry, ponad dolinami... przyzna, że na całym świecie nie istniało nigdy nic cudowniejszego."

Pliniusz Starszy

Aktualności

2021.12.31

LEGALNE OPROWADZANIE

Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza (wystawianie faktur za usługi, odprowadzane składek ZUS), doświadczenie w zakresie oprowadzania grup oraz uprawnienia przewodnika po czeskiej Pradze pozwoliły mi na uzyskanie czasowego zezwolenia na świadczenie usług przewodnika turystycznego we Włoszech. Po raz pierwszy uzyskałam zezwolenie w 2018 roku i od tego czasu otrzymywalam je na kolejne lata. Bieżące obowiązuje  w roku 2021. 
 
Nader chętnie współpracuję z całą rzeszą świetnych przewodników fantastycznie przygotowanych do swojej pracy i potrafiących oczarować grupę. Nie do przecenienia jest usługa przewodnika, który piękną polszczyzną opowie o historii i architekturze danego miejsca, ubarwiając swoją opowieść "smaczkami" lokalnego życia.
 
Zdarzają się jednak sytuacje, gdy w "gorących" terminach (np. weekend majowy) przewodnicy są pozajmowani, a biuru pozostaje wynajmować przewodnika bez znajomości języka polskiego, ale też i bez znajomości specyfiki polskich grup i polskich zainteresowań.
 
Zdarzają się też policyjne kontrole uprawnień przewodnickich z dyskusjami na temat tego, czy pilot ma prawo przyprowadzić grupę z parkingu do miejsca spotkania z przewodnikiem i czy jeśli mówi coś wówczas do grupy, to już ją nielegalnie oprowadza. Zdarzają się kontrole, podczas których wychodzi na jaw, że lokalny przewodnik uprawnienia owszem ma, ale już działalności gospodarczej nie, więc w zasadzie pracuje "na czarno".
 
Tłumaczenie przewodnika nie władającego językiem polskim często nudzi turystę, opłacanie lokalnego przewodnika, który pełni tylko rolę "parasola" czy "stacza", podnosi koszty wyjazdu.
 
Uzyskane przeze mnie zezwolenie pozwoli uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji.