Małgorzata Duraj - pilot wycieczek - Włochy

"Każda podróż zaczyna się od stanu, który można by określić jako zachłyśnięcie się przestrzenią."

Olga Tokarczuk

ZAGADKA
"Co to za dziwne mieszkanie: nie ma w nim drzwi, ale zamyka się na klucz. Nie ma w nim okna, ale jest widok na cały świat. I żeby było przytulnie, powinno się w nim znaleźć coś na grzbiet, coś na ząb, coś do paznokci, coś do czytania, coś na jutro i jeszcze coś.
A właściciel musi pozostać na zewnątrz."

Premysl Rut "Lunatyczny przewodnik po Pradze"
(rozwiązanie: walizka)

"Filiżanka kawy na placu San Marco smakuje najlepiej z domieszką Bizancjum."

"Było to w czasach, kiedy do brzegów Wenecji przybiła arka Noego. Ale jak mówi Księga, Bóg nie pozwolił mu wylądować w Edenie, więc Noe popłynął dalej."

"Tym z wypchanymi portfelami trudniej przeciskać się w ciasnych uliczkach."

"Zobaczyć Neapol i umrzeć. A potem jedzie się do Wenecji, aby zmartwychwstać."

cytaty z "Maski Wenecji" (M. Kozłowski)

Opinia o rzymskich kelnerach: "Mam wrażenie, że ci faceci uważają się przede wszystkim za rzymian, potem za Włochów, a na końcu za Europejczyków. Luca poprawił mnie: NIE. Po pierwsze są rzymianami, po drugie są rzymianami i po trzecie są rzymianami. A każdy na dodatek jest cesarzem".

Elizabeth Gilbert "Jedz, módl się, kochaj"

"Co wadzi, póki lata nie zajdą leniwe,
Widzieć szeroki Dunaj, widzieć Alpy krzywe
Albo gdzieś wpośrzód morza sławne miasto leży,
Albo gdzie pod dawny mur bystry Tyber bieży.
Dojedź i Partenopy, a ujźrzysz te lasy,
Gdzie złotej rózgi szukał Eneasz przed czasy.
Tamże i piekło będzie, i ogromna skała,
Z której wieszcza Sybilla odpowiedź dawała."

Jan Kochanowski, fraszka "Do Piotra Kłoczkowskiego"

"Jeśli ktoś zastanowi się nad ilością wody dostarczanej do Rzymu dla celów publicznych, do łaźni, zbiorników, kanałów, domów, ogrodów i willi, i rozważy odległość, jaką pokonuje ona po wysokich łukach akweduktów, przez przebite góry, ponad dolinami... przyzna, że na całym świecie nie istniało nigdy nic cudowniejszego."

Pliniusz Starszy

Aktualności

2015.04.06

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Tradycyjnie Rok Jubileuszowy rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. Tym razem będzie to w dniu Niepokalanego Poczęcia NMP (08.12.2015). Zakończenie Jubileuszu przypadnie na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (20.11.2016)

Informując o Jubileuszu papież Franciszek powiedział: "To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych środowisk społecznych. Naprzód!”.

Jak donosi Radio Watykan: Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypada na dzień, w którym wspominamy 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II w 1965 roku, nadając w ten sposób szczególny wymiar, który zachęca nas do kontynuacji dzieła zapoczątkowanego na tymże Soborze. Podczas Jubileuszu czytania liturgiczne w niedziele czasu zwykłego będą wzięte z Ewangelii św. Łukasza, nazywanego też „Ewangelistą miłosierdzia”.

Od starożytności Żydzi obchodzili Rok Jubileuszu - co 50 lat. W Kościele Katolickim tradycję tę zapoczątkował papież Bonifacy VIII, ogłaszając rok 1300 Rokiem Jubileuszowym i wprowadzając tzw. Jubileusze Zwyczajne co 100 lat. Tak długi okres uniemożliwiał jednak wielu wiernym możliwość wzięcia udziału w obchodach i dlatego w roku 1475 zdecydowano się na skrócenie tego czasu do 25 lat. W ten sposób każde pokolenie miało szansę przeżyć Jubileusz.

Zwyczajnych Lat Jubileuszowych było w kościele już 26 - ostatnio w roku 2000 (ze względu na sytuację polityczną na Półwyspie Apenińskim nie odbyły się Jubileusze w 1800 i w 1850 roku). Papież jednak, jako głowa Kościoła, ma możliwość ogłoszenia Jubileuszu Nadzwyczajnego, co uczynił papież Pius XI w 1933 roku z okazji 1900-nej rocznicy Odkupienia oraz papież Jan Paweł II w roku  1983 (1950 lat od Odkupienia).

Rok Święty ma dać możliwość pogłębienia wiary oraz zaangażowania się na nowo w życie poprzez osobiste świadectwo chrześcijańskie.

Rozpoczęcie Jubileuszu wiąże się z tradycją otwarcia wrót świętych w Bazylikach Większych - papież otwiera Wrota Święte Bazyliki Watykańskiej (zamurowane poza okresem Jubileuszu), a później w jego imieniu kardynałowie otwierają Wrota Święte Bazylik: św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Bazyliki Większej Matki Bożej. To symbol otwarcia dla wszystkich wiernych przejścia w stronę zbawienia oraz możliwość uzyskania Odpustu Zupełnego.

O Janie Pawle II Włosi mówią "nasz papież" podkreślając, że początkowo nieznany obcokrajowiec szybko zaskarbił sobie ich łaski. Nie przyzwyczaili się do papieża Benedykta XVI, którego uparcie nazywali "papa tedesco" (papież - Niemiec). Przydomek dla papieża Franciszka można usłyszeć teraz, w dwa lata po wyborze - "papa a sorpresa" mówią Włosi, gdyż papież - niespodzianka zaskakuje wieloma decyzjami, począwszy od pozostania w Domu św. Marty po konklawe (do dzisiaj papież nie przeprowadził się do apartamentów papieskich w Pałacu Apostolskim), uregulowaniu rachunku w hotelu, gdzie spędzał ostatnie dnie jako kardynał, wizycie w Bazylice Większej Matki Bożej tuż po wyborze na Tron Piotrowy aż po nagłe ogłoszenie Nadzwyczajnego Jubileuszu...

 W tekście wykorzystano informacje z www.radiovaticana.va